ข่าวสาขาเมืองเลย

มอบโดม โค้วน่ำเซ้ง

กลุ่มโค้วน่ำเซ้ง นำโดยนายเกรียงศักดิ์ ตันกิจเจริญ ผู้บริหารบริษัท มิตซูเลย จำกัด และบริษัท สยามนิสสันเลย จำกัด มอบโดมโค้วน่ำเซ้ง มูลค่า 2,600,000 บาท ให้กับโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โดยนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและบุคคลทั่วไป