ฝ่ายขาย

ส่งมอบรถ

บริษัท มิตซูเลย จำกัด ขอส่งมอบรถให้คุณสมหมาย สีหมอก

รุ่น KJ3JNU สีเทา (U25) โดยที่ปรึกษาการขาย ธนิยา จันทราชะนะ

ขอให้คุณสมหมายและครอบครัวเดินทางโดยสวัสดิภาพ ปลอดภัยทุกเส้นทาง