ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับผู้เข้าร่วมฝึกงานกับบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ระดับโลก กับโครงการ Mitsubishi Motors Thailand Talent Internship Program 2023

โอกาสดีๆ ของนิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่จะได้ร่วมเข้าฝึกงานกับบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ระดับโลก กับโครงการ Mitsubishi Motors Thailand Talent Internship Program 2023 เรียนรู้ สัมผัสประสบการการณ์การทำงานจริงแบบมืออาชีพ พร้อมการลงมือปฏิบัติจริง และเพื่อโอกาสในการพิจารณาการเข้าทำงานกับบริษัทฯ ในอนาคต
รีบสมัครด่วน วันนี้ – 14 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น !!
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
– นิสิต/นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ทุกมหาวิทยาลัย
– เกรดเฉลี่ยสะสม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ สำหรับสาขาอื่นๆ ไม่ต่ำกว่า 2.75
ระยะเวลาการฝึกงาน
– 2 เดือน : มิถุนายน – กรกฎาคม 2566
– 4 เดือน : สิงหาคม – พฤศจิกายน 2566
– 6 เดือน : มิถุนายน – พฤศจิกายน 2566
สมัครเลย ที่ : http://bit.ly/3Y7I7BQ
หมายเหตุ : การประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ เป็นคำตัดสินจากคณะกรรมการในบริษัทฯ และคำตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด